Skip to product information
1 of 1

United Buddhist Publisher

Kinh Bi Hoa: Đại Bi Liên Hoa Kinh

Kinh Bi Hoa: Đại Bi Liên Hoa Kinh

Regular price $19.70 USD
Regular price Sale price $19.70 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Format

"Kinh n y lại c thể khiến cho c c căn l nh thảy đều tăng trưởng; c thể cứu vớt ch ng sinh trong ba đường c; c thể chỉ ra con đường Ba thừa tho t ra Ba c i; c thể đạt đến ph p nhẫn rất th m s u, c ng c c m n đ -la-ni, tam-muội; c thể gi p ch ng sinh l m n n sự lợi ch lớn lao, c thể ngồi l n t a kim cang nơi đạo tr ng; c thể trừ ph bốn ma; c thể chỉ b y hết thảy c c ph p hỗ trợ Bồ-đề; c thể chuyển b nh xe ch nh ph p; đối với những ai kh ng c c c t i bảo của bậc th nh c thể l m cho được đầy đủ tất cả; c thể khiến cho v lượng v bi n ch ng sinh được trụ y n trong chỗ kh ng c n sợ sệt.
"Do những nh n duy n ấy, nếu c thể g n giữ kinh n y, tụng đọc th ng suốt, v người kh c giảng n i, d chỉ l một b i kệ, hoặc nếu trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế m c thể sao ch p chỉ một b i kệ trong kinh n y, đều được đầy đủ v lượng v bi n phước đức như vậy. V thế n n h m nay ta mới thuyết dạy kinh n y.
"Kinh điển lớn lao như thế n y, nay sẽ giao ph lại cho ai? Ai c thể trong khoảng năm mươi năm cuối của thời mạt thế sẽ bảo vệ, g n giữ ph p m n n y? Ai c thể v c c vị Bồ T t ở địa vị bất thối chuyển ở khắp mọi nơi m tuy n thuyết kinh n y, khiến cho đều được nghe thấy? Ai c thể v những ch ng sinh c nhiều tham dục, c độc, t kiến, kh ng tin nh n quả m giảng giải cho họ nghe gi o ph p n y?"Author: Nguyễn Minh Tiến
Publisher: United Buddhist Publisher
Published: 03/28/2019
Pages: 364
Binding Type: Paperback
Weight: 1.07lbs
Size: 9.00h x 6.00w x 0.75d
ISBN: 9781091890664
Language: Vietnamese

This title is not returnable

View full details